Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 42
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37887998: AMOS n. o.
40112845: Andrea Hudáková
42029481: Detský domov Medzilaborce
31991416: Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach
37883411: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach, Ševčenova 681
00695441: Domov sociálnych služieb
00695459: Domov sociálnych služieb
37887718: DSS Medzilaborce, n.o.
36150240: Helena Havranová
44271085: Jana Tarčová
36507482: LEKTI, s.r.o.
44722214: Mária Pukalecová
44341466: Marián Kazimír
35526467: MUDr. Alena Begová, všeobecné lekárstvo
37795317: MUDr. Andrej Bega, všeobecné lekárstvo ako praktický lekár pre dospelých
35520736: MUDr. Andrej Blicha, stomatológia
35530421: MUDr. Eva Kokorďáková, stomatológia
31971229: MUDr. Helena Petríková, všeobecné lekárstvo
31972616: MUDr. Ivan Semanco, stomatológia
35531959: MUDr. Ľubov Solejová, oftalmológia