Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Počet firiem: 23
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
00323233: Mesto Medzilaborce
00322857: Obec Brestov nad Laborcom
00322873: Obec Čabiny
00322890: Obec Čertižné
00322954: Obec Habura
00322997: Obec Hrabovec nad Laborcom
00323055: Obec Jabloň
00323080: Obec Kalinov
00323187: Obec Krásny Brod
00323276: Obec Ňagov
00323331: Obec Oľka
00690155: Obec Oľšinkov
00323373: Obec Palota
00323454: Obec Radvaň nad Laborcom
00323462: Obec Repejov
00410683: Obec Rokytov pri Humennom
00323471: Obec Roškovce
00323543: Obec Slovenské Krivé
00323616: Obec Sukov
00323713: Obec Valentovce