Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 247
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43648274: Adrián Galajda
36513016: AG Plus Slovakia, s.r.o.
43505317: Aleš Daňo
34807519: Alexander Kulik
30257433: Andrej Hnatič - MAHNAT
30257701: Andrej Hniďák-HAPEK
33603341: Andrej Stezár
44408153: Andrej Urban
44449518: Anna Jalčová
44178344: ANNA REALITY, s.r.o.
36453846: B a P Slovakia, spol. s r.o.
43497641: Boris Blicha
41830113: Branislav Koman
36475301: CARBON, s.r.o.
31698697: CHATONEX spol. s r.o.
36497274: CHETRA SK, s.r.o.
36852317: CRS TRADE s.r.o.
32372264: Čuhár Ľubomír
35518707: Darina Beňová - Súkromná zubná technika
36469840: DREVOKOMP, spol. s r.o.